Wat is AIO

Soms hebben mensen met een lage AOW en weinig andere inkomsten niet genoeg geld om van te kunnen leven. Daarom is er de 'aanvullende inkomensvoorziening ouderen': AIO.

 

Hiermee kunnen inkomens van ouderen tot het minimuminkomen worden aangevuld. De SVB betaalt de AIO-aanvulling uit.

 

Het minimuminkomen is het inkomen waarvan iemand in Nederland moet kunnen leven. De overheid stelt 2 keer per jaar de hoogte van dit minimum vast.