Bedragen maximale AIO

De AIO vult uw inkomen aan tot het minimuminkomen. Dit is het inkomen dat iemand nodig heeft om van te leven. De overheid stelt dit inkomen 2 keer per jaar vast.