Wijzigingen doorgeven

Uw AIO kan veranderen als er iets bij u verandert. Het kan zijn dat u met iemand samen gaat wonen. Of misschien krijgt uw partner meer inkomen. Geef veranderingen binnen 4 weken door. U kunt een boete krijgen als u iets niet of te laat doorgeeft.