Als een kind wees wordt

Als een kind jonger dan 21 jaar een ouder verliest en daardoor wees wordt, kan dat kind een wezenuitkering Anw krijgen. De overleden ouder moet wel verzekerd zijn geweest voor de Anw.


Een wees die jonger is dan 16 jaar krijgt in dat geval altijd een wezenuitkering. Voor kinderen van 16 tot 21 jaar zijn er extra regels om een wezenuitkering te krijgen.