Anw aanvragen

Was u getrouwd en heeft u het overlijden van uw partner doorgegeven aan de gemeente? Dan krijgt u bericht van de SVB over het aanvragen van Anw.

 

Als u samenwoonde moet u zelf Anw aanvragen. U kunt uw Anw snel en makkelijk via Mijn SVB aanvragen.