Anw bedragen

Er zijn verschillende Anw bedragen. Verzorgt u een kind dat jonger is dan 18 jaar, dan krijgt u meer Anw dan iemand die alleen woont.