Uit elkaar gaan

Als u met iemand samen woont, dan krijgt u de AOW voor iemand die samen woont. Als u en uw AOW-partner uit elkaar gaan, dan verandert uw AOW. U krijgt dan AOW voor iemand die alleen woont.