Adoptie

Als u een kind adopteert, dan kunt u vaak ook kinderbijslag krijgen. Vanaf welke datum u kinderbijslag krijgt, hangt af van verschillende dingen.