Wijziging doorgeven

Uw kinderbijslag kan veranderen als uw situatie verandert. Uw kind gaat misschien ergens anders wonen. Of uw kind van 16 of 17 jaar gaat werken. Geef veranderingen binnen 4 weken door. U kunt een boete krijgen als u iets niet of te laat doorgeeft. 

 

Sommige wijzigingen hoeft u niet aan de SVB door te geven. Bijvoorbeeld als u al kinderbijslag heeft en u nog een kind krijgt. Als u dit doorgeeft aan uw gemeente, krijgt de SVB vanzelf bericht. Uw kinderbijslag wordt dan aangepast.

 

Woont u buiten Nederland? Geef dan de geboorte wel aan de SVB door.