Uw kind gaat het huis uit

Om kinderbijslag te krijgen moet u een kind verzorgen dat jonger is dan 18 jaar. Als dit kind het huis uit gaat dan stopt de kinderbijslag. Daarom moet u dit binnen 4 weken doorgeven.

 

Betaalt u nog genoeg mee aan het onderhoud van het kind dat niet meer thuis woont? Dan kunt u toch kinderbijslag krijgen.