Kind 16 jaar

Wordt uw kind 16 jaar? Dan kan er iets veranderen in de kinderbijslag. Vanaf deze leeftijd tellen dingen als school, inkomen en een startkwalificatie mee.

 

Wat is een startkwalificatie? Dit is een diploma van: 

  • de havo
  • het vwo
  • het mbo niveau 2 of hoger.

  

U krijgt kinderbijslag als uw kind:

  • overdag naar school gaat om een startkwalificatie te halen
  • vrijstelling heeft van een startkwalificatie
  • al een startkwalificatie heeft gehaald.

 

Werkt uw kind?

U krijgt kinderbijslag als uw kind niet meer verdient dan het toegestane maximum bedrag.


Lees hoeveel uw kind mag bijverdienen

 

Woont uw kind buiten Nederland?

Dan krijgt u kinderbijslag als uw kind is ingeschreven bij: 

  • werk.nl van UWV of
  • bij een instantie die helpt bij werk zoeken.

 

Kan uw kind studiefinanciering krijgen?

Dan krijgt u geen kinderbijslag meer. Gaat uw kind naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of een universiteit? Dan kan uw kind studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kinderbijslag stopt. Ook al vraagt uw kind geen studiefinanciering aan.

 

Wordt uw kind 18 jaar? Dan stopt de kinderbijslag vanzelf.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Ga naar www.werk.nl
Ga naar www.duo.nl
Contact

Terug Verder