Wie krijgt PGB

Heeft u door ziekte, handicap of ouderdom zorg of huishoudelijke hulp nodig?

 

Dan heeft u misschien recht op een PGB. Het bedrag dat u krijgt is uw budget.

 

Met een PGB regelt u zelf uw zorg.

Zoeken

Vul 1 of 2 woorden in: